תקנון האתר

חדשות ועדכונים

הירשמו לניוזלטר שלנו

תקנון האתר

 

 

אתר יוקה בייבי

 

מבוא

1. בהיכנסך לאתר, ולפני ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש במידע באתר או בשירות כלשהו הקיים באתר או באלו מיישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר. באם יחולו באתר או באתר משנה או באתר נלווה לאתר תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתקנון זה.

2. האמור בתקנון אתר זה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

3. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתקנון זה, בשלמותו או בחלקו, בכל עת. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים באתר בעת ביצוע פעולה בו. הודעה על שינוי, כאמור, תפורסם באתר.

4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מפעיל האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

הנך מצהיר כי הכניסה לאתר, השימוש באלו משירותי האתר, הידע או יישומים המוצגים באתר, מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.

5. אתר www.yokababy.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל בין השאר חנות אינטרנטית וקטלוג מוצרים, ומציע ללקוחותיו ולגולשים באתר מידע ואיסוף מוצרים שונים לסל קניות (להלן "השירותים").

6. האתר הינו בבעלות חברת יוקה בייבי בע"מ, ח.פ. 514611508 מרחוב משה שרת 39/60 חולון, ישראל (להלן: "החברה" ו/או "מפעיל האתר").

7. תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים באתר, בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא (להלן:"הגולש" ו/או "הרוכש").

8. בעצם השימוש באתר ובמדוריו השונים, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תקנון האתר ומסכים לו באופן מוחלט. במידה שהגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, עליו לצאת מהאתר באופן מיידי ואין הוא רשאי לעשות באתר כל שימוש.

9. תכני האתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי כלשהוא כזה או אחר.

תנאי השימוש באתר:

10. הפעולות המתבצעות באתר יהיו אך ורק למטרת קבלת מידע ו/או שירותים או הזמנת מוצרים באמצעות סל קניות, רכישה באתר או פנייה טלפונית חוזרת מהחברה. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.

11. האתר משמש בין היתר כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים.

12. רק בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל רשאים לבצע רכישות באתר.

13. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קניה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

14. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה, לכל דבר ועניין.

15. משתתף המבצע פעולה באתר חייב לעמוד בכל התנאים וההתחייבויות המפורטים בתקנון זה להלן.

16. ביצוע פעולות באתר יהיה בתום לב וללא שימוש במידע שהתקבל ללא אישור מפעילי האתר ושלא יהיה בו ניצול לרעה של טעויות כל שהן במערכות האתר ותיאורי המוצרים.

17. המשתמש מתחייב בזאת שלא יעשה פעולה אשר מהותה חשיפת פרטי המשתמש שלו.

18. המשתמש מתחייב בזאת שלא לעשות פעולה שמהותה חשיפת פרטים כלשהם של משתמש אחר

19. המשתמש מתחייב לא לבצע פעולה שמהותה פגיעה באתר ו/או במפעיליו ו/או בתוכנו.

מחירים, שירותים וביצוע הזמנה:

20. בעת ביצוע ההזמנה דרך האתר, אין המשתמש מחויב להירשם לבסיס הנתונים של האתר.

21. להשלמת ביצוע הזמנה הגולש יתבקש להזין מספר פרטים מזהים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות וכתובת.

22. החברה לא תעשה כל שימוש בנתונים אלו ולא תעביר אותם לצד ג' ללא אישור בכתב מהמשתמש, למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש ו/או במקרים בהם הומצא לחברה צו שיפוטי המחייב את החברה להמציא נתונים אלו לבית המשפט ו/או משטרת ישראל.

23. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה 
ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי.

ביטול עסקה והחזר מוצרים

24. הלקוח רשאי לבטל את עסקה שנעשתה באתר בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן "החוק").

25. ניתן לבטל רכישת מוצר או להחזיר מוצר עד 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החברה.

26. במקרה של ביטול עסקה לאחר ביצוע ההזמנה אולם בטרם המשלוח ללקוח – לא יחויב הלקוח בגין ביטול העסקה.

27. במקרה וסופק המוצר ללקוח - חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה על הלקוח. מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית במצב שלם וללא פגע, כשהמוצר חדש ושלא נעש בו כל שימוש.

28. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר סופקו לרוכש – ושלא יהיו באריזתם המקורית ו/או שנפתחו ו/או שנפגמו ו/או שנעשה בהם שימוש.

29. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:

29.1.  נפלה טעות קולמוס בפרסום המוצר, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

29.2.   אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

29.3.   במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

29.4.    החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

30. במקרה ונפלה טעות בפרטי המוצרים ו/או השירותים כגון שם המוצר, תיאור המוצר, מחירו, תנאי התשלום, תמונת המוצר, נתוני היבואן/יצרן וכיו"ב, יהיה מפעיל האתר רשאי לבטל את ההזמנה. במקרה ביטול הזמנה ו/או ביטול פעולה כל שהיא, לא יבוצע חיוב למשתמש ולא תהיה חובת הודעה על הביטול למשתמש.

31. באתר מוצג קטלוג המוצרים ובהם מצולמים מוצרים שונים, בנוסף, תמונות מוגדלות של כל פריט. התמונות נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, כולל מע"מ (לא כולל דמי משלוח). משתמש באתר יכול להוסיפו לעגלת הקניות, לאחר שבדק את צבעיו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת, בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופה.

32. במקרה שבוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר והתברר כי המוצר אזל, החברה מתחייבת להודיע באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית ללקוח על החוסר בפריט, ושומרת לעצמה את הזכות להציע חלופה למוצר חלופי. במידה והלקוח יאשר את ההזמנה בדואר אלקטרוני או טלפונית, ההזמנה תבוצע. במידה ולא, ההזמנה תבוטל ויימחקו פרטי האישיים של המשתמש. במידה והלקוח יהיה מעוניין להמתין עד לקבלת מלאי חדש, הזמנתו תמתין עד אשר יחזור הפריט למלאי והוא יקבל על כך הודעה מתאימה לביצוע המשך העסקה.

33. מועד משלוח מוצרים בעת הזמנה מיוחדת, על פי נהלי החברה כפי שמופיע בדף "הסבר משלוחים" או כפי שיקבע מול החברה באופן אישי.

תשלום בגין השירותים:

34. בעת רכישה עם איסוף עצמי, ניתן לשלם במזומן כנגד אספקת הסחורה.

35. החיוב ו/או התשלום מתבצע לפי המטבע הנהוג במדינת ישראל - שקל חדש.

36. כל המחירים באתר כוללים מע"מ.

37. סך הסכום המחויב יופיע בסל הקניות, לאחר אישור ההזמנה ויכלול את כל הפריטים שהוזמנו ויפורטו דמי המשלוח המתאימים להזמנה וכן ההנחות.

38. קיימת האפשרות לרכישה בתשלומים, בהתאם למדיניות החברה  על פי גובה הקנייה וכפוף לאישור חברת האשראי (אשר יכולה להתנות את התשלומים באשראי בתשלום ריבית).

39. אישור ההזמנה וביצועה מותנים בקבלת אישור לעסקה מחברת האשראי. במידה ואין אישור לביצוע העסקה, החברה תיידע את הגולש ותבטל את העסקה.

מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים:

40. המשלוחים יבוצעו לאזורים בגבולות מדינת ישראל בלבד.

41. עלויות משלוח מבוססות על עלויות הנגבות על-ידי נותני השירות (דואר ישראל, חברת שליחויות וכדומה). עלויות אלה יועברו וישולמו במלואן על ידי המשתמש/ המזמין אלא אם נמסר אחרת.  מחירי המשלוחים מפורטים בדף "הסבר משלוחים".

42. במשלוח מסוג "דואר שליחים", יש לברר בעת ביצוע ההזמנה האם ניתן להגיע אל היעד בשירות זה, בהתאם לאזורי המשלוח של החברה המשלחת.

43. המוצרים יארזו באופן שיהיה המתאים ביותר למוצרים המוזמנים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדית של החברה. הלקוח יחויב בעלויות הנובעות מצרכי אריזה מיוחדים ו/או ממשקל האריזה ו/או יתר נפח שהם תוצאה של אריזה מיוחדת.

44. הרוכש יודע ומצהיר כי ברור לו שזמן האספקה יכול להמשך עד ל-14 ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה.

45. במידה ויבחר הגולש באפשרות איסוף עצמי של הפריט ממחסני החברה, לא יחויב הגולש בדמי משלוח. לא ניתן לשנות לאפשרות איסוף עצמי במידה וההזמנה בוצעה והפריטים נשלחו.

46. במידה והלקוח מעוניין לאסוף את הפריט באופן עצמאי ממחסני החברה, באחריותו לתאם את איסוף המוצרים מול החברה.

47. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד ולהוסיף נקודות לאיסוף עצמי.

48. במידה ונבחרת אפשרות משלוח על-ידי דואר ישראל או במקרה של משלוח באמצעות שליח עד הבית, המשלוח יתבצע לכתובת שנמסרה בתהליך הרישום, אלא אם צוין אחרת. במידה והכתובת הנמסרת היא לבית עסק, יש לציין את שם בית העסק בהזמנה. אין החברה אחראית על כל טעות הקלדה שנעשתה על ידי המשתמש ופגעה במשלוח.

49. אספקת המוצרים הנעשית על ידי דואר ישראל או חברת המשלוחים, תהיה בהתאם לתנאי האספקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים, לפי העניין. במידה והאספקה מתעכבת או אינה מתאפשרת, מכל סיבה שהיא (מצב בטחוני, מזג אויר וכד'), החברה תמצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. החברה תקבל את ההחלטה הסופית בנוגע לביטולו של כל משלוח.

50. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך, את מחירי המשלוחים.

פרטי הרוכש ואבטחת האתר:

51. בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים ופרטי ההזמנה (להלן: "הפרטים"). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

52. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה לרכישה.

53. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, לא יועברו לכל גורם ובכלל לצד ג', למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש.

54. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. בכל מקרה כזה, הנתונים לא ייוחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו בדרך כלשהיא.

55. האתר מודיע בזאת לגולש כי יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שמסר הגולש לאתר כדי לשלוח אליו דברי פרסומת בעתיד בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם הגולש אינו מעוניין בקבלת דברי פרסומת מהאתר עליו להודיע על כך לאתר. לא הודיע כאמור, יהא האתר רשאי לשלוח אליו דברי פרסומת. בכל עת באפשרות המשתמש לבטל אפשרות זו בעריכת פרטים אישיים בכרטיס החבר ו/או להודיע לאתר הודעה בכתב, בעל פה או באמצעות דואר אלקטרוני כי הוא רוצה להסיר את עצמו מרשימת התפוצה של דברי הפרסומות.

56. באפשרות המשתמש להסיר עצמו מרשימת התפוצה בהודעה בכתב, בעל פה או באמצעות דואר אלקטרוני.

פרסומות באתר:

57. באתר מתפרסמות באופן סדיר מודעות שונות, תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר. החברה ו/או מפעיל האתר לא יישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר.

58. פרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד החברה ו/או מפעיל האתר, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת. 

59. כל האמור בתנאי השימוש ביחס להגבלת אחריות החברה ו/או מפעיל האתר יחול גם על פרסומות באתר, בהתאמה ובשינויים המחויבים הרלוונטיים.

קניין רוחני:

60. לחברה ו/או למפעיל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע מסחרי או אחר, תצורה, תצוגה, תוכנה (כהגדרתה בחוק המחשבים), סימן מסחרי, עיצוב גרפי, אייקונים וסודות מסחריים שפותחו או תוכננו או נוצרו או חוברו או פורסמו ע"י מפעיל האתר בעצמו או שצד שלישי העביר את הזכויות בהם למפעיל האתר.

61. אין להעתיק, להציג בפומבי, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק או לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות המודעות המתפרסמות באתר), לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה לשימוש אישי ופרטי בלא קבלת רשותו המפורשת של מפעיל האתר מראש ובכתב.

62. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק או להשתמש בתכנים מתוך האתר בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, באתרי  אינטרנט אחרים, בתוכנות מחשב, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי, בלא קבלת רשותו המפורשת של מפעיל האתר מראש ובכתב.

63. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים באתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר מראש ובכתב.

64. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג crawlers, robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

65. אין לקשר לאתר כל אתר המכיל תכנים המעודדים לגזענות או להפליה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או תכנים המעודדים פעילות המנוגדת לחוק או תכנים פורנוגראפיים. מפעיל האתר יהא רשאי, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי, למנוע פרסום או למחוק מודעה, הנושאת קישור או תוכן כאמור או כל תוכן או קישור שעלולים לפגוע בשמו הטוב של האתר ולא יהיה אחראי לכל טענה או דרישה או תביעה או נזק שייגרמו כתוצאה מפרסום מודעה נושאת תכנים אלו.

66. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו מפעיל האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.

67. כל פגיעה בזכויותיו הקנייניות של מפעיל האתר או של כל גורם שלישי אחר, או כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של מפעיל האתר או כל גורם שלישי אחר ייראה בחומרה ע"י מפעיל האתר והמפעיל שומר על זכותו לפנות לערכאות משפטיות כנגד פגיעה בזכויותיו.

מדיניות פרטיות ושימוש ב-cookies

68. לצורך תפעולו השוטף של האתר אנחנו משתמשים ב"עוגיות" -cookies  - בין היתר כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לאימות פרטיך האישיים, וכמובן, לצרכי אבטחת מידע.

69. ה- cookies הן קבצי טקסט, שדפדפן האינטרנט שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר שלנו.

70. חלק מה-cookies יפקעו כאשר תסיים את גלישתך ותסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב האישי שלך.

71. ה- cookies מכילות מידע מגוון על זמן גלישתך באתר שחשוב לנו כמפעילי האתר לדעת על מנת לשפר את הגלישה באתר.

72. סיבה נוספת לשימוש ב- cookiesהיא בכדי שלא תצטרך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.

73. לידיעתך, המידע ב- cookies מוצפן ומפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה זה עם גוף שלישי, ללא הסכמתך המפורשת.

74. למרות האמור לעיל, עשוי מפעיל האתר לחלוק מידע סטטיסטי על המשתמש, עם גופים שלישיים (מפרסמים, שותפים, מממנים וכו').  המידע שיועבר אינו מידע מזהה והינו מידע מתומצת בלבד על תנועת הגלישה באתר.

75. בנוסף, אם נידרש לפרסם מידע כלשהו על משתמש בעקבות קבלת צו חיפוש, זימון לבימ"ש, חוק, או צו בימ"ש נפרסם מידע זה.

76. מפעיל האתר מתחייב למחוק כל מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בו שימוש לצרכיו אם יתבקש לעשות כן על ידיך במפורש ובכתב. 

77. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיותך בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995 ("חוק המחשבים"), שיהיה בו כדי לזהותך או להתחקות אחריך על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

78.  בכל מקרה, אם אינך רוצה לקבל cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. כדאי לזכור שנטרול ה- cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר או באתרי אינטרנט אחרים. אתה יכול למחוק את ה-cookies ממחשבך האישי בכל רגע.  

79. בגלישה באתר ובשימוש במנוע החיפוש בו, הינך מסכים לאיסוף מידע עליך ושימוש בו כמפורט בתקנון זה. מפעיל האתר יכול להחליט לשנות מדיניות זו מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו יעדכן מפעיל האתר את דף זה כך שתמיד תוכל לדעת על המידע שנאסף.

פרסומות של צדדים שלישיים

80. הפרסומות המקוונות באתר שלנו מגיעות מחברות מדיה המספקות שירות זה.  

81. כדי לנהל את פרסומותיהם, חברות אלו מציבות cookies במחשבך ומשוואות רשת במודעות או באתר עצמו (אשר כל תפקידן לאסוף מידע אודות הצפייה באתר).

82. המידע הנאסף על ידי משואות הרשת איננו מזהה אותך אישית, אלא מתאים את הפרסומות  שיוצגו בפניך בפעמים הבאות שתיכנס לאתר לאותם נושאים שעניינו אותך בביקורך הקודמים.

83. השימוש שחברות אלו עושות בcookies- ובמשואות הרשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר שלנו. לחברות מדיה אלו אין ולא תהיה גישה ל-cookies של האתר.

84. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות  הפרטיות של חברות המדיה  המנהלות פרסומות אלו, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

מידע מטעם החברה:

85. באתר תמצא מידע מערכתי המתפרסם מטעם החברה, מפעיל האתר או צדדים שלישיים, כדוגמת מדריכים, כתבות שונות, מאמרים מקצועיים, הפניות מקצועיות או כל תוכן אחר הרלוונטי לפעילות החברה ו/או האתר.

86. למרות שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו לדייק ולהציג את המידע הרלוונטי והמדויק ביותר, ייתכן שיפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי דיוקים שונים. הקפד אפוא לבדוק את תאריך הפרסום ואת תוכן המודעה, המוצר, השירות והמידע המוצע דרכה. בכל מקרה,  אל תסתמך על המידע בעניין מהותי כלשהו אלא  אם בדקת אותו באופן עצמאי.

87. תיקון שגיאות: במידה ונודע לך על שגיאה או חוסר במידע, בנתונים או בפרטים כלשהם שהתפרסמו באתר - הודע לנו במהירות האפשרית בדואר אלקטרוני: [email protected] ואנחנו ננסה לטפל בבעיה במהירות האפשרית.

דיוור ישיר:

88. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 מוגדרת "פנייה אישית לאדם בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע" כ-דיוור ישיר. יובהר, כי אם פנייה אישית אליך, בדיוור ישיר כהגדרתו לעיל, עונה על הגדרת החוק, עומדת לרשותנו כמפעילי האתר, הזכות לשלוח לך ולמשתמשים האחרים מסרים, תכתובות, פרסומים ועדכונים לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת לשירותי האתר.

89. בחתימתך על תקנון זה הינך מאשר שליחת מסרים לכתובת הדואר האלקטרוני הפרטית שהוזנה על ידך על ידי החברה או מפעיל האתר.

90. לידיעתך, בכל שלב, עומדת לך הזכות לפנות אלינו בכתב או באחד מאמצעי הקשר המפורסמים באתר ולדרוש כי מידע המתייחס אליך לא יועבר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע. היה ונקבל ממך הודעה כזו, נפעל לאלתר בהתאם לדרישתך ונודיע לך על כך בכתב. באם לא נודיע לך על כך בתוך 30 ימים מיום קבלת דרישתך, תוכל לפנות לבית משפט המוסמך לכך בדרך שנקבעה בתקנות על מנת לחייבה לעשות כן.


הגבלת אחריות:

91.  התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

92.   החברה שואפת לכך שכל מוצריה יהיו באיכות הגבוהה ביותר. למרות האמור לעיל, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהוא במוצרים. במקרה כזה, זכאי הרוכש לפנות לחברה ולהתריע על כך. החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

93. החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. החברה אינה אחראית על מוצרים שנפגעו או נפגמו כתוצאה משימוש בלתי נכון או לא תקין של הרוכש.

94.  בכל מקרה האחריות של החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים המוצעים למכירה באתר זה מוגבלת למחיר המוצר הספציפי נשוא התביעה או הדרישה, אשר שולם בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

שירות לקוחות:

95. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרטם, תפעול המוצר, אחריות, הוראות שימוש וכיוצ"ב ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה.

96.  שרות הלקוחות שלנו זמין בדואר אלקטרוני: [email protected], דרך מערכת "צור קשר" באתר ובטלפון:  03-5501398 , נועדו לסייע לך בקליטת ההזמנה, מתן מענה לשאלות שעלולות לעלות בנוגע לפריטים שונים, מחיריהם וזמינותם במלאי, פתרון בעיות לפני ואחרי משלוח, סיוע לגלישה באתר וכן תלונות ומענות.

97. שירות הלקוחות זמין 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע למעט יום כיפור.

שונות:

98.  כ"א מהחברה ו/או מפעיל האתר יהיו רשאי להפסיק את מתן השירותים מצידו על פי הסכם זה בכל מועד, באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, ולא יהיה מחויב בתשלום פיצוי כלשהו או לכל סעד אחר בגין פעולה זו.

99.  כ"א מהחברה ו/או מפעיל האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, כ"א מהחברה או מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. מפעיל האתר לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלגלוש באתר ולרכוש מוצרים.

100.  כ"א מהחברה ו/או מפעיל האתר לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשי האתר או המפרסמים בו, בעקיפין או במישרין, או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

101.  למען הסר ספק, יובהר כי הוראות תקנון זה גוברות על הוראות כל תקנון ספציפי אחר שקיים (ככל שקיים), לגבי כל מוצר ו/או שירות המוצעים באתר.

102.  ברירת דין וסמכות שיפוט: מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר או באיזה מהיישומים באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו ועל השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל.

 

הינך מאשר בזאת כי קראת והבנת את תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, ומצהיר על הסכמתך להשתמש באתר בכפוף להם, שאם לא אסור לך לבצע כל פעולה באתר.

  • aden & anais
  • Lucky
  • Zhaos
  • Proby
loading